Online Eğitim
Endüstride Satış Kampanyaları

Endüstride Satış Kampanyaları

Kampanya dedim ama bakmayın benim kampanya dediğime… Başarılı olmak için sadece nasıl yaptığınız değil ne yaptığınızı da bilmek gerekir. Aslında “propaganda”dır orijinali.

Propaganda ortaçağda  misyonerlerin inancı yayma faaliyetiydi. O kadar ciddiye alındı ki, bin dokuz yüzlü yılların ilk çeyreğinde modern propagandanın öncüleri tarafından  geliştirilen tekniklerle donatıldı. Diğer alanlarda olduğu gibi satış ve pazarlama alanında da kampanya terimi ile bir kullanıldı. Uğruna pazarlama tarihine giren üreticiler ve tüketicilerin yararına kırk yıl süren sabun kampanyaları yapıldı. Uzunca bir süre öyle anıldı.