Online Eğitim

Satış Koçluğu

  •  ​Satış becerileri üzerine birebir çalışmadır.
  • Öğrenilen bilginin tam olarak uygulanmasını destekler.
  • Kişinin aşmakta zorlandığı engeller birlikte aşılır. 
  • Kişiyi, güçlü olduğu satış tarzını ve tekniklerini uygulamaya odaklar.
  •  4 kişi ile birebir 2 seans olmak üzere toplam 8 seans gerçekleştirilir.
  • ​Seans süresi ortalama 60 dakikadır.